preloader

Case: Enerke

Enerke on työskennellyt jo yli 60 vuoden ajan sähköverkkojen parissa, niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Enerken sähkönjakelun kaikki osa-alueet kattava ja käytännön kautta karttunut kokemus tarjoaa erityiset valmiudet niin sähköyhtiöiden, julkisen sektorin, teollisuuslaitosten kuin yritystenkin sähkönjakelutarpeiden ratkaisemiselle.
Työmaan kuvat kartalle – dokumentointi ja perehdytys kuntoon

Toiminta-ajatuksen mukaisesti Enerke Oy:n tavoitteisiin kuuluu tarjota asiakkailleen lisäarvoa liiketoimintaan. Työn laadukas dokumentointi ja koko elinkaaren hallintaan tähtäävä toteutus olivat selkeitä lähtökohtia uudelle digitaalisen liiketoiminnan ratkaisulle.

Järjestelmän vaatimusmäärittelyssä keskeisiksi asioiksi tunnistettiin helppokäyttöinen mobiilisovellus työmaakohteiden kuvaukseen, kuvien saamiseen karttasovellukseen, tarkan sijaintitiedon jakamiseen ja projektihallintatietojen ketterään käsittelyyn.

Mobiilisovelluksella laatua maastotyöskentelyyn

Erityisenä vaatimuksena oli mm. käyttöliittymän helppokäyttöisyys vaativissa maastoissa ja perehdytystilanteissa työmaakohteisiin. Loppuasiakkaalle projektikohteen laadukas dokumentointi kuvin tuo lisäarvoa pitkälle tulevaisuuteen ja auttaa koko elinkaaren hallinnassa.

Huolellinen dokumentointi todentaa edelleen Enerken työn laadun maan alle jäävissä työsuoritteissa ja usein etäisissä maastokohteissa.

 

Investointipäätöksen tekemistä helpotti oleellisesti Mediasignalin rakennusalaan liittyvän liiketoiminnan ymmärrys ja korkea teknologiaosaaminen alkaen palvelun suunnittelusta ja vaatimusmäärittelystä. Enerkelle toteutettu sovellus luo myös pohjaa rakennusteollisuuteen laajemmin suunnatulle Mediasignal Avainia -tuotemoduulien kehitystyölle.

Suomalainen ohjelmistotuote.

Mediasignal Avainia -ohjelmistotuote on suunniteltu sekä toteutettu Suomessa. Järjestelmän kehitys kuuluu EU:n kehitysrahoituksen piiriin kuuluviin hankkeisiin.