preloader

Avainia Infra on web-sovellus, jolla pidät kaikki osapuolet selvillä infratyömaan tilanteesta helposti ja reaaliaikaisesti.

Projektidokumentaatio ja työvaiheiden laadukas dokumentointi antavat projektista kattavan tilannekuvan työmaittain ja työvaiheittain. Kaikesta tallennetusta materiaalista syntyy digitaalinen materiaalipankki, joka kerää talteen myös rakennusaikaiset, piiloon jäävät, työvaiheet kaikkien haluttujen sidosryhmien saattaville.

Voit todentaa helposti työn laatua loppuasiakkaallesi.

Projektit

Suunnittele ja luo projektisi Avainiaan. Hallitse projektien tietoja ja vaiheita. Hallitse asiakirjoja ja lomakkeita.

Toimitusketju

Hallitse koko organisaation ja alihankintaverkostojen käyttäjiä ja liitä niitä projekteihin ja projektien vaiheisiin.

Työmaat

Luo ja hallitse työmaita. Urakoitsija vahvistaa tehdyt työvaiheet sekä voi lisätä kuvia ja dokumentteja projektin kuluessa. Voit seurata helposti urakoitsijan työn etenemistä sovelluksen kautta.

Dokumentit

Seuraa toiminnan laatua ja aikataulun pitävyyttä dokumentoinnin avulla. Kuvat toimivat Avainiassa rakennusaikaisena laatudokumentaationa.

Avainia Infra on suunniteltu infrarakentamisen projektityökaluksi ja se on kehitetty yhteistyössä Enerke Oy:n kanssa ratkaisemaan infra-alan projekteihin liittyviä haasteita. Enerke on yksi laaja-alaisimpia sähkönjakelujärjestelmien palveluita tarjoavia yrityksiä Suomessa.

Mobiilisovellus - olennainen osa taltioida kuvadokumentaatiota työmailta ja tien päältä

Dokumentointi mobiilissovelluksen avulla helppoa ja vaivatonta - ei enää muistiin perustuvaa toimintaa!
Mobiilisovellus on kätevä työkalu projektien dokumentointiin reaaliaikaisesti.
Mobiilisovellusta voi käyttää myös työmaakohteissa joissa ei ole nettiyhteyttä. Sovellus lähettää kuvat jonoon, joka saadaan purettua kun nettiyhteys on palautunut.
Piilooon jääneiden työvaiheiden laatu on helppo tarkistaa.
Helppo ilmoittaa poikkeamista, ilmoituksista ja tapahtumista paikan päällä.

Avainia Infra on infraprojekteihin suunniteltu web-sovellus, joka ratkaisee dokumentointiin, laadun valvontaan ja verkostonhallintaan liittyviä haasteita.

Sitouta toimitusketju dokumentoimaan työvaiheita kuvin

Digitalisoi työmaiden lomakkeet

Todenna tehtyä työtä karttaliittymästä

Raportoi laadusta tilaaja-asiakkaalle

Avainia Infra -työkalun ominaisuudet

Kerää digitaalinen dokumenttipankki rakennus- ja saneerausvaiheen vaiheista kaikkien sidosryhmien saataville (aikataulutukset, työmaapöytäkirjat, tiedotteet)
Lähetä helposti työvaiheilmoitukset kuvallisina
Tarjoa kohdennettua viestintää sidosryhmille
Yhdistä työvaiheiden kuvat ja sijaintitiedot tietokantaan
Siirrä lomakkeet työmaalla digiaikaan (Digitalisoi työmaapäiväkirja ja konekirja helppokäyttöiseen liittymään ja ratkaise tehokkaasti MVR-mittaukset)
Ilmoita kätevästi työmään poikkeamista ja vaaratilanteista
Perehdytä työmaakohteen tiedot urakoitsijalle ja uusille työntekijöille
Helpota mahdollista reklamaatioprosessia: järjestelmästä saat kuvalliset todisteet kaikista työvaiheista myös piiloon jääneiden työvaiheiden osalta
Arkistoi projekti talteen ja lataa se Avainiasta kaikkine liitetiedostoineen

Katso video: Case Jämäs-Tikkala maakaapelihanke

Case Enerke: Mobiilisovelluksella laatua maastotyöskentelyyn

Enerke otti käyttöön Avainian helppokäyttöisen mobiilisovelluksen työmaakohteiden kuvaukseen, kuvien lisäämiseen karttasovellukseen, tarkan sijaintitiedon jakamiseen sekä projektihallintatietojen ketterään käsittelyyn.

Avainia Infra on helppokäyttöinen ohjelmisto SaaS-palveluna.

Kysy lisää tai varaa esittely.

Suomalainen ohjelmistotuote.

Mediasignal Avainia -ohjelmistotuote on suunniteltu sekä toteutettu Suomessa. Järjestelmän kehitys kuuluu EU:n kehitysrahoituksen piiriin kuuluviin hankkeisiin.