preloader

VRJ Rakennus pilotoi Avainia Home Ground -sovelluksen As Oy Eskon-Salpan linjasaneerauskohteessa

VRJ Rakennus pilotoi Avainia Home Ground -sovelluksen As Oy Eskon-Salpan linjasaneerauskohteessa

Vantaan Martinlaaksossa As Oy Eskon-Salpassa alkoi keväällä 2023 lähes vuoden kestävä laajamittainen linjasaneeraustyö.

Pääurakoitsijana toimiva VRJ Rakennus vastaa taloyhtiön saneerauskokonaisuudesta, jonka tärkeänä osana on kommunikointi osakkaiden kanssa koko projektin ajan. Urakoitsija tiedottaa projektin vaiheista, aikatauluista sekä yleisistä asioista Avainian Home Ground -sovelluksen kautta.

Tiedottaminen kohteessa jakautuu kahteen pääsisältöön

Taloyhtiön yleistiedotteet kohdistuvat koko yhtiöön tai useampaan huoneistoon ja kohdennetut tiedotteet voidaan jakaa joko yhdelle tai muutamalle huoneistolle. Tiedotetta tallentaessa VRJ voi sovelluksen kautta valita kohderyhmät, joille tiedote on osoitettu. Tiedote jää sovellukseen talteen uudelleen lukemista varten.

Varsinainen sähköinen keskustelu osakkaan kanssa onnistuu myös sovelluksen kautta ja tallentuu molemmille osapuolille.


Tärkeä osa asukasviestintää on materiaalivalinnoista sopiminen

Osakkaat voivat valita uudelleen rakennettaviin pintoihin materiaalit ja kalusteet joko urakanmukaisina tai omien toiveidensa mukaan. Kommunikoinnin apuna Avainia Home Ground toimii sekä urakoitsijan että asukkaiden työvälineenä.

Palvelu on rakennettu hyvin käyttäjäystävälliseksi ja selkeäksi, jossa myös kuvamateriaali ja näkyvät hinnat tuovat lisäinfoa valintojen tueksi. Osakkaalla on tietty aikaikkuna, jonka puitteissa hän voi pohtia ja muutella valintojaan silloin kun omaan aikatauluun parhaiten sopii.

Urakoitsija voi määritellä määräajan, jolloin valintojen tekeminen lukkiutuu. Tämä on tärkeä ominaisuus, jotta projekti saadaan pidettyä aikataulussa.


Sähköinen valintamahdollisuus myös tulevaisuuden linjasaneerauskohteissa

VRJ Rakennus tulee ottamaan sovelluksen käyttöön seuraavissa linjasaneerauskohteissaan – seuraava  työmaa onkin jo pian alkamassa. VRJ:n mukaan tekemällä ja harjoittelemalla saadaan lisää kokemusta myös sovelluksen käytöstä tulevissa kohteissa.

Nykyisin joissakin urakka-asiakirjoissa on jo mainittu, että urakoitsijalla tulee olla sähköinen valintamahdollisuus. Sen puuttuminen ei saa olla esteenä yhdenkään VRJ:n haluaman kohteen saamiselle.

Myös maailma ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat. Yhä useampi asiakas on tottunut sähköiseen asiointiin ja siksi myös VRJ haluaa tarjota sellaisen palvelun molemmin puolisena etuna. Toki vielä sähköiseen asiointiin liittyen on paljon eroja asiakkaiden valmiudessa. VRJ haluaa pitää huolen myös niistä asiakaista, jotka eivät sähköiseen kommunikointiin pysty ja sovellus antaa siihen mahdollisuuden.

Case: Tuotekehitystä yhteistyössä VRJ Rakennuksen kanssa

Suomalainen ohjelmistotuote.

Mediasignal Avainia -ohjelmistotuote on suunniteltu sekä toteutettu Suomessa. Järjestelmän kehitys kuuluu EU:n kehitysrahoituksen piiriin kuuluviin hankkeisiin.