preloader

Case: Tuotekehitystä yhteistyössä VRJ Rakennuksen kanssa

VRJ Rakennuksella on yli 10 vuoden kokemus linjasaneerauskohteista, joissa se toimii pääurakoitsijana. VRJ on luonut linjasaneerauksille erillisen prosessin, jota noudatetaan kaikissa projekteissa.

Tämän kokemuksen perusteella on myös kehitetty Avainia Home Ground -sovellusta osakasmuutosten hallintaan yhteistyössä Mediasignalin kanssa. Kehitystyöhön osallistunut VRJ:n asiakaspalvelupäällikkö Monica Wenell kertoo, millaisia käytännön hyötyjä sovelluksen käytöllä voidaan saavuttaa.

Miten osakasmuutosprojekti hoituu urakoitsijan näkökulmasta tätä sovellusta hyödyntäen?

VRJ Rakennuksella käytännössä aiemman kaltainen prosessi siirtyy sovelluksen myötä sähköiseksi.

”Lopputulos eli muutostyötarjous ja huonekortti alkavat muodostua heti siitä alkaen, kun osakas tekee ohjelmaan ensimmäisen tuotevalinnan. Näin osakas itse tavallaan aiempaa konkreettisemmin osallistuu oman asuntonsa ohjeiden laatimiseen. Sovellus myös ohjaa ja aikatauluttaa prosessin etenemistä urakoitsijan määrittelemien aikataulujen puitteissa”, kertoo Monica Wenell.

Miten linjasaneeraustyön tilaaja hyötyy sovelluksen käytöstä?

”Näkisin, että tämän kaltainen sovellus tuo tilaajalle varmuutta ammattimaisesta toiminnasta ja siitä, että prosessin hallintaan on panostettu eli on urakoitsijalle myös imagokysymys. Tilaaja on sama asia kuin taloyhtiön osakkaat – kyllä he laittavat painoarvoa sille, miten heidän omaisuuteensa liittyvän urakan prosessia hoidetaan”, Wenell arvioi.

Miten sovelluksen tuomat hyödyt näkyvät osakkaiden arjessa putkiremontin keskellä?

Wenellin mukaan vertailu toki riippuu pitkälti siitä, miten yritys on aiemmin hoitanut koko asiakaspalvelu- ja osakasmuutosprojektin.

”Itse näkisin osakkaiden kannalta etuna sen, että kaikki materiaalit ovat luettavissa ja valinnat muokattavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Osakas myös näkee kuvien muodossa lisäinfoa valitsemistaan tuotteista. Prosessi dokumentoituu sovellukseen automaattisesti ja tallentuu sekä urakoitsijan että osakkaan luettavaksi”, Wenell sanoo.

VRJ Rakennus pilotoi Avainia Home Ground -sovelluksen As Oy
Eskon-Salpan linjasaneerauskohteessa

Suomalainen ohjelmistotuote.

Mediasignal Avainia -ohjelmistotuote on suunniteltu sekä toteutettu Suomessa. Järjestelmän kehitys kuuluu EU:n kehitysrahoituksen piiriin kuuluviin hankkeisiin.